SXK Bojar

Alla SXK Bojar i förteckning

Bojar
Svenska Kryssarklubben lägger ut bojar på lämpliga platser längs landets kuster samt i Mälaren och Vänern. Bojarnas positioner framgår av skisser i SXK:s bojhäfte samt på www.sxk.

 Nyttjanderätt
Vid SXK:s bojar får endast förtöjas båt som:
• är registrerad i SXK:s båtregister
• är försedd med SXK:s bojflagga för innevarande år
• är försedd med tydligt namn

Enbart medlemskap i SXK ger inte rätt att begagna klubbens bojar. Ovan angivna tre punkter måste vara uppfyllda!